Lantbruk

Åker, betesmark och stallbyggnader är idag utarrenderade. Inriktningen är ekologisk mjölkproduktion.

Läs mer

Jakt

Årligen erbjuds ett begränsat antal jakttillfällen på klövvilt eller änder/gäss. Viltköttet förädlas och kan avnjutas på det lokala värdshuset i byn. Läs mer

Skogsbruk

Skogsarealen om ca x hektar är samlat i ett sammanhängande skifte i norrsluttning mot sjöarna Klockesjön och Örken.

Läs mer