Lantbruk

 

Åker, betesmark och stallbyggnader är idag utarrenderade. Inriktningen är ekologisk mjölkproduktion.