Skogsbruk

Skogsarealen om ca 1 000 hektar är samlat i ett sammanhängande skifte i norrsluttning mot sjöarna Klockesjön och Örken. Skogsbruket bedrivs med både ekonomiska och miljömässiga målsättningar. Medelboniteten beräknas till ca 10,5m3sk/ha. 

Hallsnäs skogar är miljöcertifierade enligt PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) och FSC® (Forest Stewardship Council). 

 

Gran av olika varianter dominerar virkesförrådet på Hallsnäs. Just nu görs även satsningar på ädellöv och lärk.