Vilt- och naturvård

På Hallsnäs läggs årligen stora resurser på att förbättra levnadsbetingelserna för växt- och djurlivet. Målsättningen är att skapa och bibehålla attraktiva viltbiotoper samtidigt kunna bedriva ett rationellt skogs- och lantbruk. Exempelvis återskapas våtmarker, betesmarker och skötsel av viltåkrar vilket gynnar både klövviltet, småviltet och fågellivet. De mest förekommande viltslagen på Hallsnäs är vildsvin, älg, rådjur och dovhjort.

 

Jakt

Årligen erbjuds ett begränsat antal jakttillfällen på klövvilt eller änder/gäss. 

 
Exempelvis;
  • Sträckjakt/uppflog på änder/gäss.
  • Drevjakt på klövvilt
  • Vaktakt på råbock, hjort eller vildsvin.

 

Vatten

Vattenarealen är ca 320 hektar i sjöarna: Klockesjön, Örken och Teresjön. Här finns möjlighet att arrendera/hyra eget kräftfiske, båtplats eller sportfiske i helt orörda privata vatten.